Östergötland

Dålig kontroll av kemikalier i dricksvatten

1:51 min

Kontrollen av vårt dricksvatten är för dålig. Det anser flera miljömedicinska forskare i Sverige.

Ingela Helmfrid, biolog vid landstingets Arbets- och miljömedicin tycker att dagens lagkrav på kontroller mest handlar om att hitta bakterier. Men andra giftiga ämnen spåras sällan, trots att det behövs, säger hon.

– Det hänger ihop med att det idag inte finns lagkrav att spåra till exempel metaller, läkemedelssubstanser och andra kemikalier, säger Ingela Helmfrid. 

Det är vatten från sjöar och vattendrag som försörjer de flesta svenska städer med drickvatten. Men hoten mot vattnet är många. Det handlar om bakterier, utsläpp från jordbruk, läkemedelsrester och miljögifter från industrin och förorenade områden.

Just nu håller länsstyrelsen på att samla in synpunkter på förslag till vattenskyddsområde för Stångån, varifrån en fjärdedel av allt drickvatten till Linköping tas. I det blivande vattenskyddsområdet fanns tidigare fabriker och sågverk som kan påverka vattenkvalitén.

I dag är en stor del av kommunernas kontroll av drickvatten inriktad på att hitta bakterier. Kontrollerna bör utökas, anser Ingela Helmfrid, men inget händer:

– Det har diskuterats länge på forskarnivå och kommuner och lyft frågan. Men det är en politisk fråga i slutändan.

 Varför händer inget, tror du?

 – Okunskap hos beslutsfattare, säger Ingela Helmfrid.

 När fler prover på dricksvattnet tas så hittas andra ämnen, bland annat läkemedel:

– Vi har hittat låga nivåer av läkemedelssubstanser i dricksvattnet både i Linköping och i Norrköping, säger Ingela Helmfrid.