Bilköerna vid reparationsarbetet på Klaraborgsbron har minskat markant

Förra veckan påbörjades reparationsarbeten på Klaraborgsbron i centrala Karlstad. Arbetena orsakade genast trafikkaos med långa bilköer under morgon och eftermiddag. Arbetet på Klaraborgsbron ska pågå hela sommaren.