Beslut om bygglov för Ärna anmält till Förvaltningsrätten och JO

Nu har gårdagens beslut i Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd om att bevilja bygglov för flygterminal för civilfyg på Ärna anmälts till både Förvaltningsrätten i Uppsala och Justitieombudsmannen.

Bakom anmälan står Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna som menar att beslutet, som ju egentligen inte var tänkt att tas på nämndmötet i går är lagvidrigt.