Asylsökande ger biblioteken uppsving

5:34 min

De ökande flyktingströmmarna har lett till uppsving för biblioteken. I Norberg, med knappt 6 000 invånare och över 700 asylsökande, har besöken mer än fördubblats det sista året. 

De nya besökarna är framförallt asylsökande som vill lära sig svenska.

– Man har inget att göra och på biblioteket är ju alla välkomna. Man vill låna grammatik och språkkurser, berättar Eva-Lena Silva som är biblioteksansvarig i Norberg.

På biblioteket i Norberg ökar både besöken och lånekorten, men inte den vanliga utlåningen av böcker. De asylsökande efterfrågar andra tjänster: att få hjälp att kopiera, faxa, scanna, fritt internet, datorer och körkortsmaterial men framförallt finns ett sug efter att lära sig svenska, så pass mycket att läroböckerna inte räcker till.

– Vi har ju ganska litet av sådant, i alla fall inte den mängd som så många asylsökande som vi har boende i kommunen. Vi pratade med ABF och kom på att vi skulle göra samtalsgrupper. Vi började i liten skala, för de här som söker asyl men inte får gå på SFI

– De vill också lära sig, de vill kunna gå och handla och lära sig om samhället. Det är ju en demokratifråga, något som vi värnar väldigt mycket om på biblioteken, säger Eva-Lena Silva.

Leif Stålhammer bor i Norberg och jobbar ideellt med språkgrupperna. Han kan ha ända upp till 15 deltagare i sin grupp men kallar sig inte ledare utan medhjälpare.

– Jag försöker förklara vad olika svenska förhållanden heter på svenska; ord och fraser som man kan ha nytta av, säger Leif Stålhammer som just den här dagen har besök av en ung man från Afghanistan, som vill träna sin svenska.

Runt 60 asylsökande har redan gått språkgrupper genom ABF och biblioteket i Norberg. Sju grupper är igång nu och fler kommer det att bli. Besöken på det lilla biblioteket når nya höjder.

– Besökssiffrorna har markant ökat sedan drygt ett år sedan. Då hade vi i snitt 100 besökare per dag. Nu är vi uppe i 200-300 per dag som passerar biblioteket, och det känns ju jätteroligt, säger Eva-Lena Silva.

Men de många besöken ställer också krav på personalen. Man är helt enkelt inte bemannade för att möta trycket, konstaterar Eva-Lena Silva. I Norberg har biblioteket anställt en flerspråkig kille på så kallat instegsjobb vilket innebär att han läser svenska halva tiden och jobbar på bibliotek halva tiden.

– Många elever kommer från olika länder. Jag hjälper dem med översättning. Det är ganska svårt för dem, säger Khalid Ahmed.

Men han hjälper de andra, "vanliga" besökarna är Eva-Lena Silva noga med att framhålla.

Så att verksamheten växer gynnar också de gamla vanliga besökarna?

– Javisst. Absolut, säger Eva-Lena Silva.

Ulf Hölke som är kulturutvecklare i Västmanland ser samma trend på bibliotek i andra kommuner med många asylsökande. Det är en positiv utveckling för biblioteken, tycker han men efterlyser samtidigt mer pengar från Migrationsverket till kommunerna, för att stötta just biblioteken. Och då menar han inte bara i Norberg.

– Vi har ju olika nätverk på nationell nivå, och många pratar om just det ökande besöksantalet framförallt när det gäller nya grupperna som asylsökande och flyktingar. Det är hårt tryck på biblioteken i hela landet, säger kulturutvecklare Ulf Hölke.

Och på biblioteket i Norberg som har mer än dubblat sina besök, så fortsätter man att hitta nya vägar att möta de besökarna.

– Det är markant övervikt på män som kommer hit. Så vi satt och spånade ABF och jag, och kom på att vi kanske skulle kunna göra något för att locka kvinnorna. Man kanske kan sitta och sy, laga sin barns kläder, sy kläder och på det viset samtala och lära sig svenska, säger Eva-Lena Silva, biblioteksansvarig i Norberg.