Tvingas betala fastighetsskatt trots stormskador

De skogsägare i södra Sverige som drabbades av svåra skogsskador vid stormen i januari får vänta ända till nästa år innan taxeringsvärdet på lantbruksfastigheten kan justeras ner.

Det beror på att när den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter genomförs i år beräknas fastighetsvärdet efter de förhållanden som rådde den första januari i år.

Stormen började ju först den åttonde januari.

De stormdrabbade skogsägarna får alltså vänta till nästa års allmänna fastighetstaxering med att yrka på sänkta taxeringsvärden.

Totalt beräknas 99 000 lantbruksfastigheter ha drabbats av stormskador i varierande omfattning.

Skatteverket bedömer att i stort sett alla drabbade kommer att yrka på nedsättning av taxeringsvärdet på grund av stormskadorna.