Mäktar inte med vårdgarantin

Landstingsrådet i Jämtland, Robert Uitto, gör bedömningen att landstinget här inte kommer att klara den nationella vårdgarantin redan i höst.

Bara tre landstingråd tror att de kan garantera behandling inom tre månader, och det gäller landstingen i Stockholm, Kalmar och Jönköping.