Glesbygdsverket mot slopat pristak

Glesbygdsverket protesterar mot ett förslag om slopat pris-tak för postförsändelser.

Det är Post och kassaservice-utredningen som föreslagit att så ska ske.

Glesbygdsverket pekar på att riskerna med ett slopat pristak blir störst för postkonsumenten i de områden där det endast finns en aktör på marknaden dvs i dagsläget Posten AB. Det gäller större delen av Sverige utanför storstadsområdena.