"Wärnerssonpengarna missgynnar vissa kommuner"

Den generella delen av de så kallade Wärnerssonpengarna, som ska gå till förstärkningar av personal inom skolan missgynnar vissa kommuner.

Det menar utbildnings- och kulturkontoret i Strängnäs, som får en miljon kronor mindre att fördela i år. Det här på grund av att staten räknar på ett annat sätt nu, jämfört med i höstas.

Barn- och utbildningsnämnden vill ändå att kommunstyrelsen jobbar för att inte sänka elevpengens storlek.