Nyheter i kulturbudgeten för 2015

1:53 min

Femton miljoner i besparingar på anslagen till kulturtidskrifter, men bibehållet litteraturstöd. I dag lade kulturutskottet sista handen vid nästa års kulturbudget - som ju är alliansens.

I dag på förmiddagen gick kulturutskottet igenom alliansens kulturbudget som ska gälla från och med 1 januari. Budgeten innebär 365 miljoner kronor mindre till kultur än vad regeringen hade velat lägga.

När Per Bill (m), ordförande i kulturutskottet, ska beskriva skillnaderna mellan de två budgetarna fokuserar han mest på de satsningar som nu inte blir av - fri entré på statliga muséer, sänkta avgifter i kulturskolan och satsningar på kultur i miljonprogramsområden.

Han kallar kulturbudgeten för "stram", men menar att alliansens generella ekonomiska politik är positiv för kulturområdet, eftersom de inte kommer att göra några stora skattehöjningar.

- Jag tycker att vi väldigt pedagogiskt kan visa att om man får 360 miljoner mer i anslag men förlorar 2,2 miljarder i skatteutgifter är summan dålig för området, säger Per Bill.

Han tillägger att även om alliansbudgeten innebär stopp för fri entré på muséer, så innehåller den samtidigt en satsning på att alla specialutställningar ska vara gratis för barn och unga upp till 18 år.

Gunilla Carlsson (s), vice ordförande i kulturutskottet är besviken över de strukna satsningarna, men också starkt kritisk till de besparingar som alliansens kulturbudget innebär.

En sak som klubbades nu under förmiddagen var att det inte blir någon nedskärning i litteraturstödet; något alliansen hade flaggat för tidigare. Däremot kommer anslaget till kulturtidskrifter att skäras ner med 15 miljoner kronor.

- Där är vi väldigt tydliga med att det är på kulturtidskrifter som vi ser besparingspotentialen. Inte minst därför att man borde kunna skynda på digitaliseringen och därmed minska en del kostnader, säger Per Bill (m).

- 15 miljoner på ett anslag som innebär 75 procent mindre till kulturtidskrifterna kommer naturligtvis att vara ett dråpslag mot den mångfald som jag tycker är så viktig, där kulturtidskrifterna har ett otroligt stort uppdrag, säger Gunilla Carlsson (s).

Det kommer också att ske en överflyttning av anslag på fem miljoner kronor från Kulturrådet till taltidningarna, vilket innebär att nedskärningen på det området blir totalt fem miljoner mindre än vad alliansen hade tänkt från början.