Minnesdag för arbetslivets offer

Idag hålls minnesstunder för de människor som skadats eller dött i sitt arbete. Det är nämligen den internationella Workers Memorial Day.

På tretton platser runt om i landet, bland annat i Eskilstuna, hålls konferenser där projektet Hälsolyftet ska presenteras. Tanken med hälsolyftet är att samla arbetarrörelsen kring en bra hälsopolitik och arbetsmiljö i framtiden. Skyddsombud och förtroendevalda ska diskutera hur det kan genomföras lokalt och regionalt.