Vattenskotrar kan ge bullerproblem

Det är länsstyrelsen i Sörmland som nu ska fastställa vilka lokala föreskrifter som ska gälla för var vattenskoter får framföras längs kusten och i sjöarna. Staffan Karlsson, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen ser med stor oro på att det finns uthyrare som struntar i de nationella regler som finns, att skotrarna bara får framföras i allmän farled.

Sveriges Radio Sörmland har tidigare rapporterat om företag i Östergötland som hyr ut vattenskotrar till privatpersoner även i Sörmland. Företaget anser att man inte behöver följa den lagstiftning som finns som säger att vattenskoter enbart får framföras i allmän farled, vilket nu alltså oroar länsstyrelsen. Vattenkoterföretagets företrädare säger att det är helt fritt fram att köra precis var som helst utom i fågelskyddsområden.

I Östergötland och Stockholm finns nu förslag till lokala föreskrifter där skotrarna förutom i allmänna farleder också får användas i vissa andra begränsade områden där dom inte anses störa andra människor eller det känsliga fågellivet. Länsstyrelsen i Sörmland har ännu inget förslag klart men allt tyder på en hårdare hållning. Enligt Staffan Karlsson kan vattenskoter komma att förbjudas även i allmänna farleder i känsligare områden och några särskilda områden utan för farlederna som i Stockholm och Östergötland är inte aktuellt.

– I den sörmländska skärgården är det mycket trängre, så jag tror inte att vi kommer kunna peka ut något område som i Stockholm och Östergötland, säger Staffan Karlsson.