Billigare läkemedel för landstinget

Landstinget i Kalmar län minskade sina läkemedelskostnader med nästan fem procent under årets första kvartal jämfört med året innan.

Att receptbelagda mediciner bytts ut mot billigaste likvärdiga alternativ och att flera patent på dyra läkemedel gått ut är några förklaringar till att kostnaderna för läkemedel sjunker.
Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, alltså den del av läkemedelskostnaden som täcks av högkostnadsskyddet, ökade under 90-talet med åtta till tio procent per år. Nu har alltså den utvecklingen vänt.
Kalmar läns landstings kostnader för läkemedelsförmånen blev under första kvartalet i år 111 miljoner kronor.