Kd: Sänkt skatt på arbete - höjd för bidrag

Kristdemokraterna föreslår en sänkning av inkomstskatten på tio procent för de låg- och medelinkomsttagare som går från bidrag till arbete. De vill också höja skatten för dem som har bidrag.

– Förslaget innebär ett förvärvsavdrag, kan man säga, en skattesänkning mot inkomster av arbete. Det innebär 600-700 kronor för en person som tjänar runt 15 000 kronor. Maximalt är det en nedsättning på drygt 1 000 kronor i skatt per månad.

– Tyngdpunkten ligger framförallt på de inom offentlig sektor, de som tjänar mellan 12 000 upp till 20 000 kronor i månaden, säger Mats Odell, kristdemokraternas andre vice ordförande.

Varför siktar ni in er på den här gruppen?

– Det visar sig att just marginalskattesänkningar i den här gruppen innebär en stor sysselsättningseffekt. OECD och andra har pekat på att en sådan här reform kan ge kanske mellan 70 000 och 150 000 nya jobb på några års sikt.

Hur skulle det gå till?

– Dels får de här hushållen ökat köpkraft, dels blir de mer intresserade av att ha arbete när det kommer att löna sig mycket mer än idag, säger Mats Odell.

Den skattesänkning som kristdemokraterna föreslår kostar drygt 36 miljarder att genomföra det första året och drygt 37 miljarder det andra året.

Vill höja skatt för bidrag
Finansieringen ska ske genom en rad åtgärder. Partiet vill införa en andra karensdag, man ska inte få dra av fackföreningsavgiften, persondatorförmånen tas bort precis som möjligheterna till att göra ”övriga avdrag” i deklarationen.

Partiet vill också slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och höja skatten på lågpriscigaretter och rulltobak.

Kristdemokrater har nu räknat bort alla inkomster av dynamiska effekter och har därför kunnat spara ännu mer än på det förslag man lade i höstas.

Sjukskrivna får betala mer
Den som i dag är sjukskriven, går på a-kassa eller har föräldrapenning kommer däremot att få höjd skatt.

– Vi höjer marginalskatterna något på bidragsinkomster. Får man ökade bidrag så får man skatta lite mer för det. Det tror vi är en riktig åtgärd snarare än att vi tar andra mera drastiska åtgärder å det området, säger kristdemokraternas Mats Odell.

Inga-Lill Hagberg
inga-lill.hagberg@sr.se