Landstingets läkemedelskostnader minskar

Kostnaderna för läkemedel inom landstinget minskade under det första kvartalet i år med nästan tre procent, jämfört med förra året.

Orsaken är att landstinget byter ut dyra läkemedel mot likvärdiga billigare, och att flera patent på dyra läkemedel gått ut.

Läkemedel kostade landstinget 130 miljoner under det första kvartalet i år.