305 anställda vid A9 i Kristinehamn har erbjudits nya jobb inom Försvarsmakten

305 anställda motsvarar cirka 75 procent av de anställda. Hur många som accepterar erbjudandet står klart först om två veckor.

Av de drygt 300 har cirka 15 procent fått erbjudande om att flytta med Artilleriregementet till Boden. Förutom Boden erbjuds många ny placering vid de förband som finns i Skövdetrakten.

Nästa vecka genomförs besöksresor till de förbandsorter där man fått erbjudande om ny placering - och veckan därefter ska de anställda lämna besked om han eller hon accepterar erbjudandet eller inte.

Accepterar man kommer byte av förband att ske tidigast om tre månader. Om den enskilde inte accepterar erbjudandet blir han eller hon troligtvis uppsagd den första september och kommer att omfattas av trygghetsavtalet.

Garnisonschefen Göran Mårtensson tycker det är glädjande att så många har fått ett erbjudande om nytt jobb - och han räknar med att fler kommer att erbjudas jobb.

Flera av medarbetarna vid regementet har redan valt att lämna Försvarsmakten. Totalt är 40 medarbetare tjänstlediga för att pröva nytt arbete eller för att studera.

Elva medarbetare, civila och officerare, har själva valt att få sin uppsägning tidigarelagd för att kunna omfattas av Trygghetsstiftelsen.