Fortsätter dyka vid DC3:an

Arbetet med att söka vrakdelar och kvarlevor efter besättningen på den bärgade DC3:an öster om Gotska Sandön har nu återupptagits av Försvaret.

Vrakdelar har lokaliserats i närheten av den plats där DC3:an påträffats och efter pingsthelgen är det tänkt att vraktdelarna ska bärgas.