Dammen vid Moforsen byggs om

Sydkraft satsar omkring 3 miljoner kr på att ytterligare öka dammsäkerheten vid Moforsens kraftverk i Ångermanälven, uppströms Sollefteå.

Den s k tätkärnan inne i dammen kommer att höjas för att bättre klara extrema vattenflöden. Själva dammens höjd ändras inte, och vattenytorna uppströms och nedströms dammen påverkas inte heller.

- De här åtgärderna har kommit till efter nya beräkningar av dimensionerande flöden för Ångermanälven och våra egna dammsäkerhetsutvärderingar, säger Sydkraft Vattenkrafts informations- och miljöchef Torbjörn Tärnhuvud. För Moforsens del betyder det att dammen ska klara det högsta vattenflöde som teoretiskt kan uppstå ca en gång på 10 000 år.