Minskad vinst för Holmen

Papperstillverkaren Holmen redovisar en vinst efter finansnetto på 307 miljoner kronor för årets första kvartal.
Det kan jämföras med vinsten på 530 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.