Minskade kostnader för läkemedel

Uppsala läns landstings läkemedelskostnader minskade med drygt fyra procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. I landstinget var kostnaden per invånare under första kvartalet i år 471 kronor, mot riksgenomsnittet på 511 kronor.