Byggstart för den nya brandstationen

Idag tas det första spadtaget för Linköpings nya brandstation.
Den kommer ligga vid Slestadsrondellen i Lambohov.
Anledningen till att man bygger en ny station är att Linköping vuxit kraftigt i de västra stadsdelarna och dom delarna nås inte av huvudbrandstationen på den korta tid som gäller i resten av Linköping.

Den nya brandstationen ska vara klar hösten 2006.
Den gamla stationen vid Nya Tanneforsvägen kommer också finnas kvar.