Moderaterna vill ha kvar Björkhagaskolan

Lägg ner Karlslundsskolan i stället för Björkhagaskolan i Örebro, och ha inte så bråttom med beslutet, det föreslår Moderaterna. Därmed fortsätter den politiska kampen om hur skolnämnd sydväst ska spara pengar.

Även föräldrarna till barnen på Björkhagaskolan är ju med och tycker till och har lämnat ett eget förslag, som vill rädda kvar Björkhagaskolan. Moderaternas talesman i barn och utbildningsfrågor Kent Persson gillar föräldrarnas förslag, men moderaterna har nu alltså tagit fram ett eget förslag.

Moderaterna i Örebro har tittat på prognoserna för hur de tre skolorna förväntas växa eller minska de närmaste åren och ser att både Oxhageskolan och nedläggningshotade Björkhagaskolan ökar, medan Karlslundskolan minskar.
Om fem år går det bara 60 barn på Karlslundsskolan från förskoleklass till trean, medan det går 148 barn på Björkhagaskolan och 153 på Oxhageskolan.
Kent Persson upplever dessutom att prognoserna snarare brukar underdriva än överdriva, så för honom och de andra moderaterna i skolgruppen känns det naturligt att lägga ner Karlslundsskolan om nu en av skolorna ska bort.
I moderaternas förslag ingår också nedläggning av en förskolepaviljong i Karlslundsområdet. De barnen skulle flyttas till dagiset intill skolan. Moderaterna har inte pratat med de berörda på Karlslundsskolan, och inte heller med de andra borgerliga partierna.
Frågan är hur mycket förslaget är värt eftersom moderaterna inte på något sätt är i majoritet i skolnämnden.
- I politiken kan allt hända, säger Kent Persson.