Fångar avvek från Arnöanstalten

Två interner avvek vid lunchtid på fredagen från Arnöanstalten utanför Nyköping.
Det var i samband med en promenad som internerna lämnade anstalten. Ingen av dem är straffad för något våldsbrott. Polisen har gott hopp om att finna internerna.