Ringhals underkänns av miljödomstolen

Verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk går inte ihop med miljölagarna. Det säger miljödomstolen, som i dag redovisar resultatet av den första miljöprövningen av ett svenskt kärnkraftverk. På Ringhals tror man att regeringen kommer att tillåta fortsatt verksamhet, men den effekthöjning som Ringhals står i startgroparna för att göra blir nu försenad, och det kostar pengar konstaterar Ringhals VD Jan Edberg.

Det är egentligen tre saker som gör att miljödomstolen inte vill släppa igenom ansökan om tillstånd för driften vid Ringhals kärnkraftverk. Det första är risken för en allvarlig olycka med radioaktiva utsläpp som kan påverka många människor under många år, kanske med radioaktiv beläggning på stora markområden och ett antal cancerfall. Även om risken inte är stor, så finns den och den är tillräckligt stor för att den så kallade stoppregeln ska träda i kraft. Det betyder att miljödomstolen inte kan godkänna Ringhals verksamhet, det måste i så fall regeringen göra.

Det andra är att så mycket som 60 procent av den energi som Ringhals ger ifrån sig går ut som spillvärme till havet. Det hjälps inte att det är svårt att ta vara på spillvärmen och att kärnkraften är bra såtillvida att den motverkar växthuseffekten. En sådan misshushållning med energi går stick i stäv med miljöbalken, det får i så fall regeringen ta ansvaret för säger miljödomstolen.

Det tredje är det radioaktiva avfallet. Sverige har fortfarande ingen anläggning för slutförvaring av radioaktivt avfall och ingen vet när och om en sådan kommer att tillåtas. Det är skäl nog för avslag, säger domstolen, som ändå ger regeringen chans att avgöra om det trots allt finns särskilda skäl.

Man säger också att det mycket väl kan finnas särskilda skäl för att tillåta verksamheten vid Ringhals, såsom betydelsen för Sveriges elförsörjning. Domstolen tipsar också regeringen om att det kan bli svårt att nå klimatmålen om man måste stänga Ringhals och i stället producera el med kol eller olja. En fingervisning så god som någon om att verksamheten vid Ringhals knappast kommer att stängas trots de ganska allvarliga invändningar som miljödomstolen har. Eftersom frågan om Ringhals framtid nu överlåts till regeringen, så blev det ingen dom i dag. Miljödomstolens utslag redovisas i stället i form av ett yttrande till regeringen.