Klimatförhandlingarna i Lima i hamn

1:58 min

FN:s klimatförhandlingar i Lima enades nyss om ett dokument som leder processen vidare mot ett avtal för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Det kan tidigast beslutas vid nästa års möte i Paris.

FN:s klimatmöte i Lima har enats om dokument som leder arbetet framåt mot ett globalt klimatavtal. Men det blev en kompromiss, och det är mycket kvar att förbereda om det ska bli ett avtal i Paris nästa år.

– Jag saknar tydliga beslut om krav vad länderna ska redovisa och uppnå, både för utsläppsminskningar, finansiering och vilka anpassningsåtgärder de gör. Det saknas också, här i Lima, ett tydligt beslut om byggstenarna till Parisavtalet, säger Petter Lydén från Diakonia är svensk observatör i klimatförhandlingarna.

I början av klimatmötet kom också ett också ett annat förslag, tänkt att  bli stommen till ett klimatavtal i Paris nästa år. Men det dokumentet blir inte klart nu, eftersom länder var alldeles för oeniga. Det  som beslutats här är på sätt och vis ett halvt dokument.

Det som var alldeles nödvändigt få fram här vid mötet i Lima var kriterier för hur alla länder  ska redovisa  vad de vill göra för att minska utsläppen. Detta ska ske i vår, inför Parismötet, så att man ska kunna jämföra ländernas ansträngningar och se hur de stämmer med målet att hejda den globala uppvärmningen vid två grader.

Många länder här vid mötet ville föra in krav på redovisning av flera andra åtgärder, som till exempel klimatfinansiering och anpassning till klimatförändringar.

Förhandlingarna har gått trögt mycket på grund av den långvariga konflikten om hur länderna ska dela på bördan att hejda utsläppsminskningar och vem som ska betala. Framförallt vill utvecklingsländer se större ambitioner från höginkomstländer. Klimat- och Miljöminister Åsa Romson beklagade klyftan mellan rika och fattiga länder.


– Jag tycker att det är olyckligt att vi fortfarande fokuserar så mycket på konflikterna mellan utvecklade och mindre utvecklade fattiga länder. Det har samtidigt på mötet varit oerhört tydligt hur finansieringsfrågan och anpassningsfrågor  - att bygga samhällen som klarar klimatförändringar bättre - är ett arbete som är helt integrerat med strävan att minska utsläppen i många utvecklingsländer.