Sala hoppas på ny tåglinje

Politikerna i Sala hoppas nu på bättre pendlingsmöjligheter med tåg. Det är Dalabanans intressenter som till hösten planerar en tåglinje från Borlänge mot Sala.

I Sala ska tåget delas. Den ena halvan kör mot Uppsala och den andra mot Norrköping via Västerås.

Det nya Borlängetåget skulle därmed bli ett komplement till den nedläggningshotade pendeln Uven, som ju går mellan Uppsala och Norrköping, via bland annat Sala.

Den socialdemokratiske oppositionspolitikern Tommy Johansson i Sala ser positivt på planerna och menar att Sala skulle bli ett viktigt nav i tågtrafiken.