Unga ska få hjälp till bostad

Staten bör hjälpa ungdomar under 30 år att ordna bostad, skriver Statens Bostadskreditnämnd (BKN) i en utredning till regeringen.

De unga har sen 1990 fått allt svårare att skaffa egen bostad. BKN föreslår nu en statlig hyresgaranti - för att unga ska kunna ta en anvisad hyreslägenhet.

Garantin ska motsvara högst tre månaders hyra. BKN vill också underlätta för unga att köpa en bostad.

Staten bör  garantera lån upp till 95 procent av kostnaden  för bostäder mellan 150.000 och 600.000 kr, föreslår Bostadskreditnämnden.

Altenaya Jani och Henrik Frisén pluggar båda på KTH - och har precis som så många andra unga i Sverige ingen egen lägenhet.

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin gillar förslagen - och ser inga problem med att staten uppmuntrar unga med studieskulder att låna ännu mer pengar för att bo.

Therese Bergstedt