Vitryggig hackspett stoppar torvbrytning

Regeringen sade idag nej till den planerade torvtäkten på Kerstinbomyran i Heby kommun, nära Färnebofjärdens nationalpark. Beslutet togs för att försöka bevara den utrotningshotade vitryggiga hackspetten vid Nedre Dalälven.

- Det var faktiskt en lättnad att höra. Jag säger hurra att det inte blev någon torvtäkt, sa markägaren Sven-Erik Martinell när han fick reda på beslutet.

Länsstyrelsen har tidigare gett tillstånd till torvbrytningen, men efter protester från markägare och Heby kommun river regeringen upp beslutet.

- Vi fick ju kommunen att ändra på sig. De var inte helt insatta i ärendet, menar martinell.

Miljödomstolen lämnade över ärendet till regeringen eftersom det handlar om en avvägning mellan exploatering och naturskydd.

Bara tre par av den vitryggiga hackspetten observerades i Sverige under förra året och regeringen vill nu bevara Kerstinbomyran intakt för att försöka få hackspetten att åter börja häcka i området.

- Det lönar sig att att stå på sig emot stora och ekonomiskt starka intressen, avslutar en nöjd Sven-Erik Martinell.