Bidrag för pejlingshalsband till fäboddjur

Fäbodbrukare kan nu få bidrag av länsstyrelsen för att köpa pejlingsbara halsband till tamdjur på fäboden. Satsningen är ett led i arbetet med att minimera riskerna för rovdjursskador.

Det bästa förebyggande åtgärden är vallning och tillsyn av djuren, säger länsstyrelsen, och pejlingsbara halsband har visat sig underlätta det arbetet.