Region Gotland vill att mark vid Göransgården undersöks

3:46 min

Efter att gifter upptäckts i marken på Backgatan i norra Visby vill Region Gotland att marken vid före detta äldreboendet Göransgården undersöks om hotell Strandgärdet byggs om till lägenheter.

Det är just för att fastighetsägaren har ansökt om bygglov om att ändra användningen för huset, som tidigare var äldreboende men som har använts som hotell de senaste åren. Nu handlar det om att förverkliga de ursprungliga planerna att bygga om huset till bostäder.

Länsstyrelsen på Gotland har redan tagit initiativ till en viss kartläggning av utbredningen av gifter i marken i området. Boende i ett par hus på Backgatan har själva gjort analyser och så har man kollat upp marken vid förskolan Forellen.

Det handlar om att förorenade schaktmassor flyttats dit som utfyllnad när man byggde. Och nu vill Region Gotland att marken vid det tidigare äldreboendet undersöks - och saneras om det behövs.

– Ska det vara boende där då måste den som bygger visa att det är lämpligt att bo där, säger miljöinspektör Claudia Castillo.

Det handlar om arsenik, tungmetaller och organiska ämnen från förbränning och det man konstaterat hittills är att det inte höga halter i marken som redan undersökts.

– Det är ju inte akut farligt, men om man bor i den miljön i hela sitt liv så kan det bli ökad risk för olika sjukdomar, säger Claudia Castillo.