MVC och BB har samma datajournal

Nu är det möjligt för blivande föräldrar inom NU-sjukvårdens område att kunna följa sin graviditet och förlossning i en och samma datajournal.

Under förra året fick samtliga mödravårdscentraler inom NU-sjukvårdens område tillgång till samma datajournalsystem som förlossningen och BB har sen flera år tillbaka.
Risker som att papper från journalen tappas bort eller glöms hemma av mamman, har helt försvunnit.
NU-sjukvården utbildade under året barnmorskor och undersköterskor från i det nya systemet och det är bara personer med särskild behörighet som har tillgång till det.