Alkoholförsäljningen ökar

Det säljs allt mer alkohol i Systembolagets butiker i Värmland. Försäljningen ökar av både sprit, vin och starköl.
Försäljningen av sprit i Värmland är den fjärde högsta i landet och ökade med drygt fem procent förra året jämfört med året innan. Försäljningen av vin ökade med närmare femton procent och försäljningen av starköl med fjorton procent. Ökningen ligger betydligt över riksgenomsnittet och beror till stor del på att allt fler norrmän köper alkohol i Värmland. Systembolagets omsättning var förra året arton miljarder kronor, en ökning med 4,8 procent.