Hörselskadade har svårt att klara skolan

Hälften av alla hörselskadade elever har svårt att klara skolan eftersom de inte får det stöd de behöver.

Enligt en undersökning som Hörselskadades riksförbund har gjort hade hälften av de niondeklassare som sökte in till riksgymnasiet för hörselskadade, inte godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

--Men problemet är inte nytt, säger Kerstin Linde, som är distriktsordförande i Hörselskadades Riksförbund i Blekinge.

Hon menar att föreningen påpekat problemet att hörselskadade har svårt att hävda sig i skolan många gånger tidigare, men inte fått gehör.

--Det är bra att vi nu fått bra statistik, säger Kerstin Linde.

Kerstin Linde är kritisk till att det inte finna hörsellärare i alla kommuner.

Hon tycker att istället för tre olika myndigheter för skolan borde det finnas en nationell myndighet där alla resurser är samlade.

--Vi hoppas att det ska bli bättre, vi kämpar på, säger Kerstin Linde.