Misskött ekonomi i SSU Västmanland

Distriktsstyrelsen för det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU i Västmanland kan tvingas avgå. Detta eftersom ekonomin har skötts dåligt. Styrelsen har till exempel inte kunnat hantera kvitton på ett bra sätt.

Revisorerna, som just nu går igenom siffrorna för förra året, är kritiska. Under distriktsårsmötet om ett par veckor ska revisorernas genomgång redovisas.

Redan på distrikts-årskonferencen för 2003 kritiserade revisorerna SSU västmanland styrelsens hantering av ekonomin. Sedan dess har arbetet med ekonomin inte blivit bättre. Medlemmarna i styrelsen är unga en del av dem är under 18 år. En av revisorerna, Elisabeth Löv, medger att ledamöterna kanske inte har tillräckliga kunskaper för att sitta i en styrelse.

-Vi som är revisorer har gett tips och råd under året om hur dom ska arbeta med det har ändå inte fungerat. De är unga. En del under 18 år. Den utbildningen som dom fått från SSU har inte varit tillräcklig i det här fallet, säger hon till P4 Västmanland.

På distriktsårsmötet 16 maj kommer revisorerna yrka på att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet i framtiden.

Fredrik Petterson är vice ordförande för SSU distriktet västmanland idag. Han säger till P4 Västmanland att det inte funnits några givna rutiner för hantering av ekonomin. Viss tidsbrist för styrelsemedlemmarna har också gjort att ekonomin behandlats felaktigt, säger Fredrik Petterson.

Fredrik Pettersson tror att det finns många som kan ta över styrelsearbetet och göra det bättre.