Kulturstipendiaterna utsedda

Nu har Uppsala kommuns kulturstipendiater utsetts. Sammanlagt handlar det om 370 000 kronor som går till 15 personer i kategorierna film, konst, foto, teater och dans bland annat.

De två största stipendierna på 100 000 kronor vardera går till jazzmusikern Ulf Johansson Werre och till dansaren och koreaografen Marie Larsson Sturdy.

Samtliga stipendiater:

Stipendier till Kulturarbetare:
100 000 kronor:
Marie Larsson Sturdy, dans
Ulf Johansson Werre, musik
15 000 kronor:
Anna-Karin Brus, konst
Per Sångberg, konst
Helén Wikforss, konst
Ingrid Lundh-Rundqvist, konst
Pär Fredin, fotografi
Andreas Öhman, film
Rune Jacobsson, teater
Bim de Verdier, teater
Philip Ljung, musik
Monica Alwinder Gustafson, musik


Stipendium för unga skrivare:
Lina Vågbratt, 10 000 kronor
Staffan Linné, 5 000 kronor
Zandra Flygh, 5 000 kronor

Fridegårdsstipendium - vistelsestipendium
Helena Harnesk, kulturhistoria