Miljöprofilerade företag ska kartläggas

Nu ska miljöprofilerade företag i Småland kartläggas.

Det är Miljöresurs Linné och Sustainable Sweden Southeast som kommer att uppdatera en tidigare kartläggning som visade att det fanns 500 miljöprofilerade företag i Småland.

En fjärdedel av dem fanns i Kronobergs län.

Projektet beräknas kosta 150 000 kronor och länsstyrelsen i Kronobergs län ska bidra med 75 000 kronor.