TCO: Övertid istället för nyanställningar

Istället för att nyanställa låter företagen sina anställda jobba allt mer övertid. Nivån på övertidsuttag i Sverige ökar och motsvarar i dag omkring 20 000 heltidsjobb och har ökat det senaste året, visar en ny rapport från TCO.

– Övertidsuttag ska efter ett tag slå över i nyanställningar. Det har vi ännu inte sett att det gjort. Det andra som är allvarligt är att när arbetstagare slå i övertidstaket, de här 200 timmarna, och ändå känner tryck att jobba övertid, börjar de istället jobba dold obetald övertid. Det är inte bra, säger Mats Essemyr, TCO:s utredare som har analyserat övertidsutvecklingen.

”Mer arbete eller fler i arbete?” heter TCO:s rapport. Nu lutar det mot mer arbete, men inte fler i arbete.

Arbetslösheten skulle sjunka
Om all den övertid som tas ut i dag skulle kunna växlas in mot nyanställningar skulle 20 000 personer få jobb på heltid och arbetslösheten skulle sjunka med en halv procent.

Att det förekommer övertidsjobb är ingenting ovanligt men det som är oroväckande är att företagen låter den befintliga personalen jobba allt mer, istället för att börja nyanställa.

Jobbar obetald övertid
Max 200 timmar övertid per år är den regel som gäller på arbetsmarkanden. Trots detta jobbar många mycket mer än så, ofta helt obetalt. Civilingenjörer, privata tjänstemän och vårdpersonal är tre grupper där övertiden är extra stor.

TCO:s utredare Mats Essemyr hoppas att de som jobbar för mycket ska våga säga ifrån.

– Man ska tänka på att man inte får jobba mer än 200 timmars övertid per år. Man ska tänka på att ha en hygglig avvägning mellan arbetslivet och familjelivet. Det är många arbetstagare i dag som känner att den konflikten blir allt svårare att hantera. Man måste försöka stå emot arbetsgivarnas krav att man ständigt ska finnas tillhands och arbeta, säger Mats Essemyr, utredare på TCO.

Jonas Ohlin
jonas.ohlin@sr.se