Skogsägarna får vänta på sänkt taxeringsvärde

De skogsägare i södra Sverige som drabbades av svåra skogsskador vid stormen i januari får vänta till nästa år innan taxeringsvärdet på lantbruksfastigheten kan justeras ned.

Det beror på att när den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter genomförs i år beräknas fastighetsvärdet efter dom förhållanden som rådde den första januari i år - och stormen började först den åttonde januari.

De stormdrabbade skogsägarna får vänta till vänta till den särskilda fastighetstaxeringen 2006 med att yrka på sänkta taxeringsvärden.

Totalt beräknas 99 000 lantbruksfastigheter ha drabbats av stormskador i varierande omfattning. Skatteverket bedömer att i stort sett alla dessa fastighetsägare kommer att yrka på nedsättning av taxeringsvärdet på grund av de värdeförluster som stormen åsamkat dem.