"Ett provokativt förslag"

Socialdemokraternas förslag om att låta invandrarelever i Uppsala få undervisning på sitt modersmål så länge de inte behärskar svenska, får idag hård kritik från oppositionen. Folkpartiets Jan-Ove Jerrestål säger att om förslaget genomförs kommer det att rivas upp vid en borgerlig valseger.

- Det är ett väldigt provokativt förslag, tycker jag. Det är ogenomtänkt också, säger Jan-Ove Jerrestål (fp).

Kommunalrådet Jerrestål tycker att socialdemokraterna måste förklara varför de dela upp eleverna i olika språkgrupper. Han menar att det inte finns någon integrationstanke alls bakom det, utan at det snarare förstärker segregationen mellan eleverna.

- Om socialdemokraterna börjar genomföra det här så kan vi garantera att vi river upp det här och avbryter projektet direkt vid en borgerlig valseger, säger Jan-Ove Jerrestål.