Hemvårdsbidrag för barn blir kvar

Det kommunala hemvårdsbidraget för funktionshindrade barn och ungdomar i Göteborg kommer inte att försvinna. Det är politikerna i kommun-styrelsen överens om. Kommunens tjänstemän har utrett det hemvårdsbidrag, som bland annat går till drygt 200 familjer med funktionshindrade barn och ungdomar under 19 år.

Tjänstemännen ansåg att kommunen kunde spara tre miljoner kronor på att dra in bidraget, eftersom familjerna också får statligt vårdbidrag från Försäkringskassan på 8.208 kronor i månaden före skatt för vård på heltid och mindre vid deltidsinsatser. Med högsta kommunala hemvårdsbidrag på 4.104 kronor blir det istället 12.312 kronor före skatt. Och det tycker eniga politiker i kommunstyrelsen att familjerna bör få behålla.