13 förlorade körkortet på en timme

Vid en hastighetskontroll idag på Centralbron i Stockholm fick polisen fast 23 fortkörare på en timme. 13 av bilisterna förlorade körkortet omedelbart.

Det är andra gången trafikpolisen i City har en kontroll av hastigheten på Centralbron sedan 50 kilometers hastighet infördes tillfälligt.