Förlust för VLT

Mediekoncernen VLT redovisar en förlust efter skatt på 700 000 kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 4,3 miljoner kronor samma period 2004.