Ringhals kärnkraftverk bryter mot miljölagarna

Verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk går inte ihop med miljölagarna. Det säger miljödomstolen, som i dag redovisar resultatet av den första miljöprövningen av ett svenskt kärnkraftverk. Risken för en allvarlig kärnolycka är visserligen svår att bedöma, men miljödomstolen menar att risken är såpass stor att Ringhals faller under den så kallade stoppregeln.

Miljödomstolen överlåter nu på regeringen att avgöra om kärn-kraftverket ska stoppas eller om energiförsörjning väger tyngre än miljöhänsynen.