Radio Sweden på ny satellit New Satellite for Radio Sweden

Från och med 1 maj kommer Radio Sweden att utvidga sitt sändningsområde till att även omfatta Afrika, Arabiska Halvön, Asien och Australien med satelliten Thaicom-3.

From the first of May Radio Sweden is expanding its satellite broadcast area to include Africa via, the Arabian peninsula, Asia and Australia via the Thaicom-3 satellite.

Tillsammans med SVT Europa har SR International skrivit kontrakt med bolaget Shin Satellite med säte i Thailand.

Satellit:                    Thaicom-3, 78,5 grader öst
Täckningsområde:    Global Extended C Band
Frekvens:                 3640 Mhz
Polarisation:             Horisontell
FEC:                         3/4
Symbol Rate:            28066

Vad krävs för mottagning

För att kunna ta emot Radio Sweden via satelliten Thaicom-3 behöver man en parabol med ett mikrovågshuvud för C-band och en dekoder med inbyggd Viaccess som kan ta emot digitala sändningar enligt MPEG2/ DVB-standarden.

Varför Thaicom-3

Thaicom-3:s täckningsområde (Global Extended C Band) är mycket stort och täcker fyra kontinenter. Nackdelen med ett stort sändningsområde är att mottagningen kräver en mycket stor parabol; 2,4 meter resp 3 meter (se bilaga med antennstorlekar per land).

Radio Sweden:s lyssnare i Europa har redan tillgång till våra och SR:s övriga Program via Sirius 2. Genom Thaicom-3 kan vi nu erbjuda våra program till satellitlyssnare på ytterligare tre kontinenter.

Huvudhemsida:

 för Thaicom-3 & förteckning över länder i området

Tekniska parametrar för mottagning via Thaicom-3 i olika länder:

The new satellite radio service begins after an agreement with the Thai satellite operator , Shin Satellite, SR International and Swedish television.

Satellite:                    Thaicom-3 78.5 degrees East
Footprint:                   Global Extended C Band
Frequency:                3640 MHz
Polarisation:              Horizontal
FEC:                          3/4
Symbol Rate:            28066

To listen to our broadcasts via Thaicom-3, one needs; a parabola antenna with a C-Band receiver and a decoder with built-in MPEG2/DVB compatible Viaccess module.

The great advantage with the Thaicom-3 satellite is that is its footprint for C-Band stretches over 4 continents. However, the extended range does translate to the need for a large 2.4 – 3 metre diameter parabola to receive the signals (see attached technical information)

Radio Sweden’s listeners in Europe can already enjoy Swedish Radio programming via satellite over Sirius 2. The new service via Thaicom-3 means that SR International now offers listeners crystal clear satellite transmissions across three continents!

Thaicom homepage:

Technical parameters for Thaicom in various countries:

Vi fortsätter till Europa via Sirius 2

På denna satellit finns Radio Sweden med två kanaler, ”Radio Sweden 1” samt ”Radio Sweden 2”. På Sirius 2 finns också SVT Europa. För att kunna se denna svenska TV-kanal krävs betalkort. Kontakta: info@connova.se

Installationsdata: 5° öst, transponder 35, frekvens 12.379 GHz

(samma som SVT Europa), horisontell polarisation, symbol rate 27500, FEC 3/4, Service name: R Sweden 1 samt R Sweden 2