Tranåsföretag visar bra resultat

Det går bra för bolaget OEM International, med huvudkontor i Tranås.

Resultatet efter finansnetto ökade med 33% till knappt 29 miljoner kronor.

Företaget OEM tillverkar olika komponenter och system till industrin.

Och anledningen till att det går bra nu är bland annat en ökad efterfrågan, samtidigt som företaget tar marknadsandelar.

Man har nyligen också gjort en stor leverans av maskiner till en ny kund i Estland.