Förslag till ny jaktlag dröjer

Diskussionerna om att ändra paragraf 28 i jaktlagen så att det ska bli lättare att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp har nu pågått i över ett år, men ännu har inte ens ett förslag till ny lagstiftning lagts fram. Långbänk, säger många jägare.

Anders Perklev är rättschef på jordbruksdepartementet och han förklarar att det är en komplicerad fråga att ändra i jaktlagstiftnigen.
- Här finns flera olika intressen som måste tillgodoses. Dels intresset av att skydda tamdjur, dels intresset att bevara rovdjursstammen. Dessutom har riksdagen uttalat att bestämmelserna ska vara lättare att förstå, sedan måste de gå att tillämpa i praktiken, alltså fungera för rättsväsendet att använda.