Kvinnojouren i Köping läggs ned

Kvinnojouren i Köpings läggs ned, det meddelar styrelsen för föreningen brottsofferjouren i Köping-Arboga. Föreningen har drivit kvinnojouren sedan september förra året.
Det råder ingen tvekan om att verksamheten behövs, enligt föreningen, men man har inte haft råd att anställa en vikarie för den person som jobbar på kvinnojouren, som nu är långtidssjukskriven. Dessutom har man inte hunnit med att utbilda tillräckligt många stödpersoner som kan jobba med verksamheten så mycket som krävs.