Skilda meningar om FNs nytta för renägare

Renägare i Härjedalen hoppas på hjälp från FN för att få rättigheter som urbefolkning och därmed större markrättigheter.

Bakgrunden är Högsta domstolens dom som säger att det inte finns någon betesrätt på privata marker i Härjedalen, från första maj ska alla renar vara borta från privata marker.

Men att samebyarna ska få någon hjälp från FN, det tror inte landshövdingen Maggi Mikaelsson på.

- FN kan inte gå in och peta i svensk lagstiftning, den enda lösningen som jag ser är att regeringen utser en medlare och att ren- och markägare kommer överrens om ett arrendeavtal.

Maggi Mikaelsson anser att det bästa vore om regeringen utser en oberoende medlare från statsförvaltningen.

Men förra ordförande i FNs Permanenta råd, som behandlar urbefolkningsfrågor. samen Ole Henrik Magga från Norge tror precis tvärtom

Härjedalssamernas uppvaktning av FNs Permanenta Forum i maj kan var en verkningsfull påtryckning mot svenska staten, säger han. 

Själv har han dragit Norge inför forumet då man inte ville gå samerna till mötes om rättigheterna i norra norge och det blev framgång säger Magga.

Men det är därför inte givet att Härjedalsfrågan blir en framgång. Mycket hänger på framförandet i sessionssalen och på lobbyarbetet i anslutning till sessionen säger Magga.