Satsar på krisforskning

Efter den senaste tidens kriser satsas nu på forskning för bättre krisberedskap. En av de forskare som fått pengar för detta är Anna Olofsson, sociolog i Östersund och universitetslektor på Mittuniversitetet

- Jag kommer att forska i två år mer eller mindre på heltid om kriskommunikation utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Det innebär att studera hur invandrare upplever behov av kommunikation vid katastrofer, hur media skildrar liknande kriser med hänsyn till vår heterogena befolkning och hur kommunerna tar hänsyn till personer med invandrarbakgrund i sin kriskommunikation.

Pengarna kommer från KBM, Krisberedskapsmyndigheten.