Högskolor får färre platser

Nu minskar antalet förstahandssökande som vill studera på Malmö högskola och Lunds universitet.

Det visar siffror som Verket för högskoleservice, VHS, presenterade idag. Sammanlagt sökte 16 000 till högskoleprogram på något av de två lärosätena, eller 700 färre än förra året.

Örjan Berg på informationsavdelningen på Malmö högskola tycker inte att det är något problem.

- Jag kan inte se det som något annat än ett fortsatt högt tryck till våra program. Det skiljer endast några hundra, säger han.

Såväl Malmö högskola som Lunds universitet har minskat antalet utbildningsplatser inför hösten med mellan tio och femton procent.

Flest sökande på Lunds universitet har juristutbildningen, socionomutbildningen och ekonomprogrammet. I Malmö är fastighetsmäklarprogrammet liksom vid flera tidigare antagningar det mest populära programmet med 3 135 sökande konkurrerar om 90 platser.

- Det är ett yrke som många siktar mot. Många av våra utbildningar leder till ett yrke och det är vår starka sida, säger Örjan Berg.