Fortsatt deponering på Gryta

Västmanlands avfallsbolag, VAFAB, har fått tillstånd av miljödomstolen att fortsätta med sin deponeringsverksamhet på Grytatippen i Västerås fram till år 2008.
Under tiden ska man pröva förslaget om en stortipp för hela länet, de två alternativ som diskuteras är att bygga ut Grytatippen, eller att flytta verksamheten till Slaggårda-Kallmora i närheten av Lillhärad. VAFAB har också fått tillstånd att bygga en biogasanläggning som tar hand om det organiska avfallet vid Grytatippen. Beslut om att eventuellt bygga en biogasanläggning fattas i december och anläggningen kan stå färdig tidigast i slutet av 2004, säger Per Nilsson, VAFAB:s VD till P4 Västmanland.